Dr. López Pousa, Secundí

Núm. col·legiat: 1947 (COMG)

Secundí

Currículum

El Dr. López-Pousa va néixer a Santiago de Compostel·la el 1948 i és metge especialista en medicina interna des de 1974 i en neurologia des de 1976. Es va llicenciar en 1972 a la Universitat de Santiago de Compostel·la, i va llegir la tesi doctoral amb el títol "Aspectes morfològics de la vascularizació dels tumors: correlació amb la tomografia computada", l'any 1980 a la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva carrera professional es va iniciar a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona en 1974 i treballa des de 1979 a l'Hospital Santa Caterina de Girona on actualment és el cap de la unitat de recerca i de la unitat de neurociències i coordinador de la Unitat de Valoració de la Memòria i les Demències (UVaMiD).

La recerca sempre ha estat present en la trajectòria professional de Dr. López-Pousa, de vegades amb pocs mitjans i amb molt treball assistencial per fer. La majoria de treballs científics han estat lligats a l'estudi de les malalties neurològiques s'han desenvolupat a l'Hospital Santa Caterina de Girona.

Ha publicat nombrosos treballs científics en revistes nacionals i internacionals relacionats amb l'estudi de les demències i els trastorns cognitius en l'envelliment cerebral i és autor i editor de vuit llibres especialitzats. Ha dut a terme múltiples assajos clínics amb fàrmacs per al tractament dels trastorns cognitius i les demències.

Especialitats

Centres i mútues

No visita per cap mútua en cap dels seus centres