UDASI

Unitat de Diagnòstic i Abordatge de la Salut Mental Infanto-Juvenil

"Sota un criteri de confidencialitat absoluta, donem una atenció integral que dona resposta ales necessitats psicològiques i biològiques del nen o del jove"

El tipus de problemes de salut mental experimentats pels nens i adolescents és ampli i pot inclour ansietat, desrodre de la conducta alimentària, despressió, psicosi, trastorn per dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat, conductes complexes, obsessions i compulsions, dificultats en les relacions socials i problemes relacionats amb l'aprenentatge a l'escola.

Un equip multidisciplinari que reconeix i tracta els símptomes de la salut mental en l'edat infanto-juvenil és essencial perquè el trastorn, un cop es desenvolupa, no perduri massa temps en una època decisiva en la vida de les persones.

Valoració especialitzada en:

 • Avaluació psicopedagògica
 • Avaluació pedagògica i/o logopèdia
 • Valoració psicològica
 • Valoració neuropsicològica
 • Valoració psiquiàrica

Diagnòstic i tractaments: 

 • Assessorament familiar
 • Assessorament escolar
 • Teràpia psicològica individual i/o familiar
 • Tractament farmacològic
 • Seguiment de forma periòdica per avaluar levolució del cas
 • Reeducació psicopedagògica i logopèdia
 • Teràpia psicomotriu
 • Suport escolar i tècniques d'estudi

Des de l'UDASI tenim especial interès en la valoració d'aquells trastorns que comporten una disminució o pertorbació en algunes habilitats del nen o del jove i que repercuteixen en el seu procés de formació i integració en l'àmbit familiar i social. Per nosaltres, l'ajut principal és parlar amb vostès i escoltar-los, i a la vegada realitzar totes aquelles preguntes que permetin entendre què li està passant al menor.


CLÍNICA BOFILL - NEUPSI

Informació i visites al 972 20 08 04

Dilluns - Divendres 14:30h - 21:30h

C. Juli Garreta, 1
17002 Girona